Pedagog

Witam na stronie pedagoga
Szkoły Podstawowej nr 9

w Nowym Sączu
Drodzy Rodzice!

Jeśli macie wątpliwości, na które nie znacie odpowiedzi.

Wydarzyły się sytuacje, w których nie wiecie, jak postąpić z dzieckiem.

Nurtują Was wątpliwości zapraszam do odwiedzin

Pedagog szkolny:

mgr Paulina

ROK SZKOLNY 2019/2020

 GODZINY PRACY PEDAGOGA mgr PAULINA MIŁKOWSKA

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
8:30 -12:3011:30 -15:309:10 -14:108:10 -13:109:20 – 11:20,12:20 – 14:20

 Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. –

J. Korczak

Pedagog realizuje w szkole następujące zadania:

 • udziela uczniom porad i konsultacji,
 • podejmuje działania pedagogiczne wspólnie
  z nauczycielami i specjalistami,
 • w klasach I-III szkoły podstawowej – rozpoznaje
  u uczniów ryzyka wystąpienia dysleksji (specyficznych trudności w uczeniu się),
 • podejmuje działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzysowych,,
 • diagnozuje indywidualne potrzeb rozwojowe i edukacyjne uczniów ich możliwości psychofizyczne,
  a także wspiera mocne strony,
 • prowadzi rożne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
 • wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, rozwija ich umiejętności wychowawcze poprzez organizowanie porad, szkoleń i warsztatów,
 • prowadzi terapię indywidualną i grupową.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

KAŻDEMU DZIECKU

PORADNIK PEDAGOGA SZKOLNEGO – MOTYWACJA

PORADNIK PEDAGOGA SZKOLNEGO DLA ÓSMOKLASISTY

PORADNIK PEDAGOGA SZKOLNEGO – DYSLEKSJA

PORADNIK PEDAGOGA SZKOLNEGO – BAJKI TERAPEUTYCZNE