Biuletyn Informacji Publicznej

BILANS

INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN JEDNOSTKI W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

BILANS

INFORMACJA DODATKOWA

KASACJA 15.05.2020

KASACJA 17.01.2019

KASACJA 10.02.2017

KASACJA 09.05.2016

Bilans_jednostki_budżetowej

Zestawienie_zmian_funduszu_jednostki_sporządzone_na_dzień_31_12_2018

Rachunki_zysków_i_strat_jednostki_sporządzony_na_dzień_31_12_2018

Informacja_dodatkowa