eTwinning

Nasza „Dziewiątka” dołączyła do europejskiej społeczności szkolnej eTwinning w 2016r.
Ten edukacyjny program Unii Europejskiej promuje wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych i kompetencji językowych do realizacji międzynarodowych projektów przez partnerskie szkoły. Korzyści płynące z eTwinning to nie tylko podniesienie kompetencji nauczycieli, ale przede wszystkim wszechstronny rozwój uczniów: praktyczna nauka języka angielskiego, kształtowanie zdolności interpersonalnych podczas prac nad projektem i budowa relacji
z rówieśnikami z innych krajów. Korzyści ze współpracy szkół w ramach programu eTwinning mogą być rozpatrywane na wielu płaszczyznach. Uczniowie mogą bardziej angażować się w proces uczenia się dzięki atrakcyjnym formom prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, staną się bardziej otwarci na innych, będą zwiększać swoje umiejętności techniczne (korzystając z różnego rodzaju narzędzi ICT) i językowe, nauczą się komunikować z kolegami z innych krajów w języku obcym pisząc listy tradycyjne, e-maile, rozmawiając na żywo (wideokonferencje) lub na czatach poszczególnych projektów. A przy tym mogą w nieszablonowy sposób realizować tematy zapisane w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów.

Szkolny koordynator eTwinning