Klasy IV-VI

Kształcenie w klasach IV- VI szkoły podstawowej tworzy fundament wykształcenia – szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

Celem kształcenia jest:

 • przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na tematy bliskie doświadczeniom dzieci,
 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce,
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez uczniów w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą:

 • czytanie,
 • myślenie matematyczne,
 • myślenie naukowe,
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie,
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi,
 • umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji,
 • umiejętność pracy zespołowej.

W II etapie edukacyjnym klas IV-VI realizowane są następujące przedmioty:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • muzyka
 • plastyka
 • historia i społeczeństwo
 • przyroda
 • matematyka
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia techniczne
 • wychowanie fizyczne
 • wychowanie do życia w rodzinie*
 • etyka*
 • język mniejszości narodowej lub etnicznej*
 • język regionalny – język kaszubski*.