Oferta edukacyjna

Czytajcie i uczcie się, a będziecie wolnymi”.

Tadeusz Kościuszko

W Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu:

 • wychowujemy w duchu poszanowania tradycji chrześcijańskich i patriotycznych,
 • oferujemy edukację na wysokim poziomie pozwalającą osiągać sukcesy na dalszych etapach edukacyjnych,
 • posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną nieustannie doskonalącą swoje umiejętności zawodowe oraz kompetencje wychowawcze,
 • dysponujemy salami z pełnym wyposażeniem multimedialnym ( tablice, projektory, laptopy, multibooki),
 • realizujemy autorskie programy nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i przyjętymi przez szkołę standardami,
 • wdrażamy innowacje dydaktyczno – wychowawcze,
 • stosujemy nowoczesne techniki aktywnego uczenia i metody pracy dostosowane do indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego ucznia,
 • bierzemy czynny udział w akcjach ogólnopolskich i projektach unijnych.

Zapewniamy: 

 • indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • bezpieczeństwo – monitoring na terenie szkoły,
 • wszechstronny rozwój uczniów: intelektualny, fizyczny i emocjonalny,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów zdolnych – uczestnictwo
  w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
 • wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce / logopedycznymi, dyslektycznymi, emocjonalnymi, zdrowotnymi /,
 • opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej w godz. 6.30 -16.30,
 • wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego,
 • smaczne i zdrowe posiłki (sklepik szkolny, stołówka ),
 • indywidualne szafki dla każdego ucznia w klasach I-III,
 • opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej,
 • wszechstronny rozwój fizyczny: zajęcia rekreacyjno- sportowe, wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, naukę pływania od klasy I,
 • aktywne spędzanie czasu wolnego wyjścia do kin, teatrów, muzeów, „zielone szkoły”, półkolonie letnie, zajęcia w czasie ferii zimowych/,
 • zajęcia z języka angielskiego już w oddziałach przedszkolnych
Do tradycji naszej szkoły należy organizowanie imprez stałych:Ślubowanie uczniów klas IPasowanie na czytelnika uczniów klas IDzień Pluszowego MisiaZabawa andrzejkowaSpotkanie z MikołajemWigilie klasoweJasełkaBal karnawałowyDzień SenioraŻyczenia WielkanocnePowitanie wiosnyDzień Unii EuropejskiejDzień RodzinyDzień DzieckaŚwięto Patrona SzkołyFestyn SzkolnyKonkursy klasowe i szkolneKonkursy międzyszkolne: Piosenki Patriotycznej, Mój region i Festiwal Młodych Talentów.Baza dydaktyczna szkoły
wielofunkcyjne boisko sportoweogród do zabaw na świeżym powietrzusala gimnastyczna i salka do gimnastyki korekcyjnejbiblioteka i czytelnia multimedialnapracownia komputerowaświetlicastołówkaharcówkasklepik szkolnysale lekcyjne
Bierzemy aktywny udział
w imprezach organizowanych
na terenie miasta:
uroczystościach państwowychprzedstawieniach teatralnychkoncertachfestynachkonkursach
Aktywnie współpracujemy z instytucjami tj.:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego SączaKuratorium OświatyParafia św. Rocha
w Dąbrówce,Pałac Młodzieży,Miejski Ośrodek Kultury,Muzeum Okręgowe,Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”,Centrum Tańca ADeeM,Szkoła Tańca WIrDance,Stowarzyszenie SURSUM CORDAKatolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANASądecka Biblioteka Publiczna,Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,Małopolski Ośrodek Pomocy Społecznej,Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej,Komenda Miejska Policji.