Psycholog

Witam na stronie psychologa
Szkoły Podstawowej nr 9
w Nowym Sączu

Miły Uczniu/Uczennico!

Zwróć się do psychologa szkolnego gdy:

Nie potrafisz porozumieć się z kolegami lub/i nauczycielem,

Jesteś samotny/a i czujesz, że nikt Cię nie rozumie,

Potrzebujesz pomocy,

Masz trudności z nauką,

Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

         Psycholog szkolny: Dorota Kogut

  Nie mamy prawa oceniać. Mamy prawo kochać i akceptować.

                                                                                                  Joseph Ratzinger

Psycholog szkolny– mgr Dorota – mgr psychologii, Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu. Ukończyła studnia podyplomowe z pedagogiki, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz integracji sensorycznej.

Psycholog realizuje w szkole następujące zadania:

 • sprawuje indywidualną opiekę psychologiczną nad uczniami/uczennicami wymagającymi pomocy, wspiera ich rozwój,
 • udzielaindywidualnej pomocy dostosowanej do potrzeb uczniów (pomoc w nauce, zajęcia terapeutyczne, warsztaty rozwijające umiejętności itp.),
 • diagnozuje problemy wychowawcze i trudności szkolne dzieci,
 • współpracuje z rodzicami i nauczycielami,
 • prowadzi profilaktykę uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • koordynuje działania interwencyjne i mediacyjne
  w sytuacjach kryzysowych,
 • współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę
  w udzielaniu pomocy uczniom i ich rodzinom.

GODZINY PRACY PSYCHLOGA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
—————–8:00 – 13:008:00 – 11:00—————8:00 – 11:00