Realizowane projekty

ROK 2019/2020/2021/2022/2023

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Zał. 1 – formularz zgłoszeniowy

Zał. 3 – Deklaracja o uczestnictwie w projekcie

Zał. 4 – Oświadczenie uczestnika

Zał. 5 – Dane uczestnika

Zał. 6 – Zakres danych osobowych 

Zał. 7 – Ochrona danych

ROK 2018/2019/2020/2021/2022/2023


Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Regulamin Rekrutacji

Zmiana do regulaminu rekrutacji

Zał. 1 – formularz zgłoszeniowy

Zał. 3 – Deklaracja o uczestnictwie w projekcie

Zał. 4 – Oświadczenie uczestnika

Zał. 5 – Dane uczestnika

Zał. 6 – Zakres danych osobowych 

Zał. 7 – Ochrona danych

PROJEKT – 10.1.3 

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza”

Lista uczniów zakwalifikowanych do I etapu przyznania i przekazania stypendium w ramach projektu  

Uczniowie zakwalifikowani do I etapu przyznawania stypendium (lista rezerwowa również) proszeni są o odbiór Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego

(zał. nr 5). Dokumenty do odbioru u wicedyrektora Tadeusza Olszewskiego.

Wypełnione dokumenty należy złożyć u koordynatora merytorycznego

projektu-Tadeusza Olszewskiego  w terminie do 5.11.2018r.

Dodatkowy termin składania dokumentów upływa 7.11.2018 godz. 10.00

Po tym terminie dokumenty nie będą przyjmowane co wiąże się z  nie przyznaniem stypendium.

REKRUTACJA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Regulamin rekrutacji do projektu – podstawówki

Zal. 1 Formularz zgłoszenia

Zal. 2 Oswiadczenie dotyczace ochrony danych osobowych

Zal. 3 Oświadczenie uczestnika Projektu

Zal. 4 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Zal. 5 Zakres danych osobowych do systemu SL 2014 dla ucznia

STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Regulamin stypendia 2018_2019

Zarzadzenie_528_2018

Zał.1 Wniosek

Zał. nr 2 Oświadczenie o dochodach

Zał. nr 3 Oświadczenie o wielodzietności

Zał. nr 4 Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Zał. nr 5 IPREU

Zał. nr 6 Umowa stypendialna

Zał. 7 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. nr 8 Sprawozdania IPREU


ROK 2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023


GRAFIK 2018 LUTY-CZERWIEC1. PROJEKT – Szkoła Odkrywców Talentów 2013


2. PROJEKT – Program Mleko w Szkole


3. PROJEKT –  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Regulamin rekrutacji

 Beneficjent: Województwo Małopolskie –

– Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament edukacji i kształcenia Ustawicznego

Partner: Miasto Nowy Sącz

 • Wzór regulaminu z dnia 27.03.2017
 • Zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy
 • Zał. 2 – Lista uczestników zajęć SPInKa
 • Zał. 3 – Deklaracja (oświadczenie) o uczestnictwie w projekcie
 • Zał. 4 – Oświadczenie  uczestnika projektu – 03.04.2017
 • Zał. 5 – Zakres danych osobowych
 • Zał. 6 – Informacja o zakresie danych osobowych przetwarzanych w CSTSL 2014
 • informacja
 • HARMONOGRAM SZKOLNEGO PUNKTU INFORMACJI I KARIERY

4. PROJEKT 10.1.3 – „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”

 • Regulamin rekrutacji do pomocy stypendialnej_0387
 • UMOWA STYPENDIALNA _0387
 • (Instrukcja wypełniania IPREU _0387)
 • (Zał.1 Formularz o przynanie stypendium _0387)
 • (Zał. 2 Oświadczenie Ucznia _0387)
 • (Zał. 3 Oświadczenie o dochodach _0387)
 • (Zał. 4 Oświadczenie o wielodzietności_0387)
 • Zał 5 IPRE _0387 – podstw projekt 10.1.3
 • (Zał.6 Sprawozdanie stypendialn _0387)

 • Regulamin rekrutacji do projektu _0387
 • (Zał.1 Formularz zgłoszeniowy _0387)
 • (Zał. 2 Oświadczenie _0387)
 • (Zał. 3 Deklaracja_0387)
 • (Zał. 4 Formularz zgłoszeniowy _ nauczyciele 0387)
 • (Zał. 5 Wykaz zajęć i grup _0387)
 • (Zał. 6 Zakres danych osobowych dla ucznia _0387)
 • (Zał. 7 Zakres danych osobowych dla nauczyciela_0387)
 • (Zał. 8 Informacja do SL_0387)
 • Harmonogram zajęć merytorycznych szkoły podstawowe (3)-M.Łukawska
 • Harmonogram zajęć merytorycznych szkoły podstawowe – A.Tomaszek
 • Harmonogram zajęć z zakresu projektowania graficznego z grupą wyrównawcza
 • Harmonogram zajęć z zakresu projektowania graficznego z grupą uczniów zdolnych
 • Harmonogram zajęć z zakresu programowania z grupą zdolnych
 • Harmonogram zajęć z zakresu programowania z grupą wyrównawczą
 • Harmonogram zajęć z zakresu opracowania dokumentacji pomiarowej z grupą uczniów słabych
 • harmonogram zajęć z zakresu dokumentacji pomiarowej zajęcia dodatkowe
 • Harmonogram zajęć merytorycznych szkoły podstawowe
 • Harmonogram zajęć merytorycznych szkoły podstawowe (4)

5. PROJEKT – „Małopolskie talenty”

O Projekcie Aktualności Historie FAQ Ważne dokumenty KontaktKto może zyskać?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


MAŁOPOLSKIE TALENTY – to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału i rozwój uzdolnień uczniów małopolskich szkół czytaj więcej >>


MAŁOPOLSKIE TALENTY –  to świetna okazja na dodatkową aktywność, nowe doświadczenia i rozwój w twórczym środowisku czytaj więcej >>


MAŁOPOLSKIE TALENTY –  to budowanie kapitału społecznego regionu i tworzenie nowych sieci współpracy czytaj więcej >>