Kadra pedagogiczna

Wykaz nauczycieli SP nr 9
w Nowym Sączu na rok szkolny 2020/2021/2022/2023

Przydział sal i wychowawstw na rok 2020/2021/2022/2023